INSTALATII ELECTRICE

Instalatiile electrice se situeaza pe un loc fruntas privind importanta lor in executie cat si in exploatare. Din acest motiv trebuie sa va alegeti cu mare atentie electricienii pentru executie si / sau mentenanta la instalatiile electrice.

B.D. ELECTRO SERVICE S.R.L. va pune la dispozitie o echipa de ingineri si electricieni autorizati ANRE, de inalta calificare, pentru o gama bogata de servicii in domeniul electric :

PROIECTARE INSTALAŢII ELECTRICE

Conform dispoziţiilor legale nici o instalaţie electrică nu se poate executa decât in baza unui proiect realizat de un proiectant atestat.
Firma noastră respectă această cerinţă şi încurajează toţi clienţii să solicite existenţa unui proiect.
In cadrul firmei noastre există proiectani specializati si autorizati care pot sa proiecteze orice tip de instalaţie electrică de joasă tensiune.

EXECUŢIE INSTALAŢII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

Prin instalaţii electrice se înţeleg acele instalaţii care sunt destinate a folosi energia electrică pentru forţă, iluminat şi alte scopuri industriale sau casnice.
Din punctul de vedere al locului unde se execută, instalaţiile electrice se împart în:
1. Instalaţii interioare, care cuprind conductoarele cu toate elementele accesorii de montaj, întrerupere, protecţie ce se montează in interiorul clădirilor de orice fel.
2. Instalaţiile exterioare, la care elementele instalaţiei sunt montate în afara clădirilor.
Instalaţiile electrice pot servi numai pentru iluminat si se numesc instalaţii electrice de iluminat, sau pot servi pentru alimentarea diferitelor receptoare electrice de puteri mari, ca motoare si cuptoare electrice, aparate de sudat etc. şi se numesc instalaţii electrice de forţă.
Orice instalaţie electrică se execută după un proiect de execuţie întocmit de proiectanţii de specialitate.
Instalaţiile electrice de iluminat sunt alimentate în special de la tablouri de distribuţie separate de cele care alimentează instalaţiile electrice de forţă.

MONTARE GENERATOARE SI STABILIZATOARE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

SC B.D. ELECTRO SERVICE SRL este o firma tanara si dinamica, specializata in domeniul de siguranta in alimentarea cu energie electrica. B.D. ELECTRO SERVICE va pune la dispozitie o gama variata de grupuri electrogene (generatoare) si stabilizatoare de tensiune.

Grupurile electrogene sunt recomandate:
– in zone greu accesibile unde nu exista retea de alimentare cu energie electrica sau aducerea acesteia presupune costuri mari;
– in incinta cladirilor cu destinatie speciala: spitale, banci, magazine, sedii de firme, aeroporturi, ambasade etc);
– in incinta locatiilor productive cu foc continuu;
– in incinta unitatilor militare (MApN, MI, SRI);
– locuinte rezidentiale care au intreruperi dese si de lunga durata in alimentarea cu energie electrica.

Avantajele folosirii grupurilor electrogene sunt::
– mobilitate;
– autonomie practic nelimitata;
– asigura independenta energetica totala;
– nu este necesara prezenta liniei de retea pentru a putea instala un grup electrogen;
– aceste grupuri sunt complet automatizate, si nu necesita interventie umana.

Stabilizatoarele de tensiune sunt solutia ideala pentru protejarea impotriva variatiilor, socurilor si varfurilor de tensiune a echipamentelor sensibile. Variatiile si socurile survenite in reteaua de alimentare, fenomenele meteorologice pot provoca defectarea echipamentelor, iar acest lucru duce la o mare investitie in timp, munca si de cele mai multe ori investitie in bani pentru recuperarea pierderilor. In general, orice echipament electric care se alimenteaza de la reteaua de alimentare cu energie electrica se poate defecta datorita problemelor aparute in retea. O modalitate de protejare a acestor echipamente consta in montarea unui stabilizator de tensiune intre echipamentul de protejat si reteaua de alimentare cu energie. Stabilizatoarele de tensiune sunt destinate in special echipamentelor care nu sunt afectate fatal de o cadere de tensiune, dar care sunt sensibile la fluctuatiile tensiunii de alimentare. Din aceasta categorie fac parte urmatoarele echipamente: case de marcat fiscale, aparatura electro-medicala, aparatura de laborator, imprimante, copiatoare, plottere, scannere, elementele de comanda ale utilajelor de uz industrial, sisteme de iluminat, aparate de aer conditionat, aparatura electronica de uz casnic, etc.

INSTALATII DE IMPAMANTARE SI PARATRASNET

Instalaţia de legare la pământ este ansamblul de conductoare şi electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o instalaţie cu solul.

MONTARE CORPURI DE ILUMINAT INTERIOARE SAU STRADALE, NORMALE SAU DE SIGURANTA

Lumina condiţionează în mare măsură activitatea omului. Iluminatul de nivel corespunzător contribuie la mărirea productivităţii muncii, la reducerea numărului de accidente, la evitarea erorilor.
Instalaţiile de iluminat electric trebuie sa realizeze un anumit nivel de iluminare, concomitent cu îndeplinirea unor condiţii de calitate, reclamate de caracterul subiectiv al iluminatului. In afara de aceasta, instalaţiile de iluminat trebuie sa aibă, pentru a fi economice, o mare adaptabilitate la condiţiile variate de funcţionare, dată fiind corelaţia strânsă cu iluminatul natural.

VERIFICĂRI, MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI EMITERE BULETINE PRAM PENTRU PRIZE DE PĂMÂNT

Verificarea PRAM este o denumire intrata in limbajul comun si inseamna de fapt verificarea protecţiei prin prizele de pământare şi a paratrăsnetelor şi are ca scop:
– prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalaţia electrică şi echipamentul de lucru
– prevenirea incendierii clădirilor şi prevenirea distrugerii aparaturii electrice şi electronice
În urma verificării PRAM se întocmeşte buletin de verificare care cuprinde:
–  condiţiile de măsurare;
– tipul aparatului;
– executantul şi locul măsurării.
Buletinele acestea fiind necesare la controalele efectuate de Protecţia Muncii, Protecţia Consumatorului şi Pompierii.

BRANŞAMENTE AERIENE SAU SUBTERANE MONOFAZICE SAU TRIFAZICE

Branşamentul electric reprezintă instalaţia de joasă tensiune destinată alimentarii cu energie electrica a unui consumator, executată de la linia electrică de distribuţie până la contorul electric de la consumator.
Părţile principale ale branşamentului electric sunt:
– branşamentul propriu-zis subteran sau aerian care constituie legătura de la linia electrică până la borna de conectare a branşamentului.
– blocul de măsură si protecţie, în care se montează echipamentul electric necesar protejării coloanei electrice şi distribuirii energiei electrice, precum şi aparatul de măsură al energiei electrice.
– coloana electrică, care constituie legătura dintre echipamentul blocului de măsură si protecţie şi tabloul abonatului.
Utilizarea branşamentelor subterane se impune în special în zone urbane clădite şi sistematizate, unde reţeaua aeriană şi respectiv branşamentele aeriene nu sunt indicate.
Nefiind expuse diverşilor factori exteriori, branşamentele subterane prezintă o siguranţă mai mare in funcţionare.